Üyelik

ÜYELİK

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunan, 18 yaşını doldurmuş ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.