Kuruluş Amacı

Kuruluş Amacı

Genel sağlığı ilgilendiren konularda her  türlü eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak, genel sağlık alanında eğitime katkı sağlamak, eğitimi yaygınlaştırmak, kolaylaştırmak, bilgi üretmek, yaymak, eğitimde rolü olan kişilerin bilimsel araştırmalarına ve kişisel gelişimine destek olmak, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler yürütmek, ilgili tıbbi bilim dalları arasında bilgi iletişimini sağlamak, ilgili alanlarda hastalıklarla mücadele için kaynak oluşturmak, halk, hekim ve sağlık personeli eğitiminde görevleri yüklenmek ve hastaların genel sağlık hizmetlerinden yararlanabilme ve ulaşabilmelerini sağlamak amacı ile kurulmuştur.